Bunnsil til oppdrettskar

Bunnsil for oppdrettskar

Bunnsiler til oppdrettskar leveres etter ønsket størrelse og spesifikasjoner. 

Spalteåpningen beregnes etter karutforming og oppholdstid for optimal flow og selvrensing.  Silens spaltemønster er utviklet slik at det skapes turbulens under silen, noe som gir større grad av selvrensing.

Til bruk i ferskvann er silene produsert i syrefast stål 316, mens de lages i duplex stål for bruk i saltvann.

Kan leveres med egnet silfeste for enkel og hurtig demontering/montering – sjekk vårt silfeste her.

Dokumentasjon iht NS9416.